Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Ji Yunshi

Capital: Shijiazhuang

Government office address: 10 Weimingjie, Shijiazhuang City

Telephone: (0311) 7092680

Website: hebei.com.cn


Geographical location

The province is located in the northern part of the North China Plain extending into the Inner Mongolian Plateau. Beijing, the capital of China, and Tianjin, the important trading port in the north of China, are situated in the center of the province, although are not part of it. It adjoins Liaoning and Inner Mongolia in the north, Shanxi Province in the west and Henan and Shandong provinces in the south. The Bohai Sea lies to the east of the province. Its coastline extends 487 km, and the total area of the province is 190,000 square km.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688